ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

24 MEDIA Α.Ε ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 162-166, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΤΚ 17671

ΑΦΜ: 099456944 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2103315060 EMAIL: [email protected]

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ DOMAIN NAME ow.gr

24 MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Μαρία Γράψα, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Μαρία Γράψα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μυρτώ Αντωνοπούλου

 

 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).