Εικονογράφηση: Ελένη Καστρινογιάννη

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Υπάρχει ένα πολλά υποσχόμενο εταιρικό μοντέλο, που προτιμούν συνήθως οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους και στις μεγαλύτερες. Τα πλεονεκτήματά του είναι αρκετά, ειδικά για την ψυχική ευεξία των εργαζόμενων.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά την έναρξη μιας επιχείρησης είναι η οργανωτική δομή. Αυτή καθορίζει τα επίπεδα επικοινωνίας, διάδοσης πληροφοριών, διαχείρισης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζεται είναι το παραδοσιακό: υπάρχει ένας διευθυντής και από εκεί και πέρα προϊστάμενοι των διαφόρων τμημάτων οι οποίοι διοικούν την ομάδα τους και λογοδοτούν στον διευθυντή.

Για να καταλάβετε τι εννοούμε, σκεφτείτε την ιεραρχία σαν μια πυραμίδα: Η εξουσία και η λήψη αποφάσεων βρίσκονται στην κορυφή, με τους διευθυντές και τους ανώτερους υπαλλήλους να ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι χαμηλότερα στην ιεραρχία έχουν μικρότερη αυτονομία και λιγότερες ευκαιρίες να επηρεάσουν τις αποφάσεις που τους αφορούν.

Αυτό είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται στις περισσότερες εταιρείες και σε αυτό έχουμε συνηθίσει οι περισσότεροι εργαζόμενοι. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται όλο και περισσότερο το μοντέλο της επίπεδης ιεραρχίας, το οποίο εξελίσσεται με διάφορους τρόπους.

Εταιρικό μοντέλο επίπεδης ιεραρχίας
Εικονογράφηση: Ελένη Καστρινογιάννη

Επίπεδη ιεραρχία: Τι είναι και πώς εφαρμόζεται;

Στην επίπεδη ιεραρχία, η πυραμίδα που αναφέραμε παραπάνω είναι πιο μικρή (σα να της λείπουν ενδιάμεσα τμήματα), ενώ η εξουσία και η λήψη αποφάσεων μοιράζονται πιο ομοιόμορφα σε όλες τις ομάδες.

Με απλά λόγια, φανταστείτε το σαν να έχουν αφαιρεθεί μερικά από τα ενδιάμεσα επίπεδα διαχείρισης, πράγμα που δίνει στους εργαζόμενους περισσότερη ελευθερία. Το μοντέλο εφαρμόζεται συχνά σε μικρές επιχειρήσεις, αλλά τελευταία γίνονται προσπάθειες να διαφοροποιηθεί, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό και μεγαλύτεροι οργανισμοί.

Βλέπετε, στο μοντέλο επίπεδης ιεραρχίας υπάρχουν λιγότερα βήματα μεταξύ ενός υπαλλήλου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερη αίσθηση υπευθυνότητας και αυτονομίας στη δουλειά τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις χωρίς να συμβουλεύονται άλλους.

Ένας διαφορετικός τρόπος υλοποίησης αυτού του μοντέλου σε μεγάλους οργανισμούς είναι η ανάθεση projects, στα οποία υπάρχει ένας project manager και ισότιμα μέλη καθένα από τα οποία αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο μέρος της δουλειάς. Μάλιστα, σε επόμενο project ο manager μπορεί να αλλάζει, ώστε να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και άλλοι εργαζόμενοι.

Τα ψυχολογικά οφέλη της επίπεδης ιεραρχίας για τους εργαζόμενους

Η υιοθέτηση ενός μοντέλου επίπεδης ιεραρχίας σε μια επιχείρηση έχει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη για τους εργαζόμενους, συμβάλλοντας σε ένα πιο θετικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

– Αυξημένη αυτονομία και αίσθημα ιδιοκτησίας

Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο έργο τους, αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

Αυτό οδηγεί σε μια αίσθηση ιδιοκτησίας για το τελικό προϊόν, ενισχύοντας την αφοσίωση και το κίνητρο.

– Καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία

Η επίπεδη ιεραρχική δομή μειώνει τα εμπόδια στην επικοινωνία, επιτρέποντας την πιο εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών σε όλα τα επίπεδα.

Αυτό προάγει την ομαδική εργασία και τη συνεργασία, δημιουργώντας ένα αίσθημα κοινότητας και υποστήριξης.

– Δημιουργικότητα και καινοτομία

Η αυξημένη αυτονομία και το αίσθημα ιδιοκτησίας ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να σκέφτονται δημιουργικά και να προτείνουν νέες ιδέες.

Η πιο ανοιχτή επικοινωνία και η συνεργασία επιτρέπουν την ανταλλαγή και την εξέλιξη αυτών των ιδεών, οδηγώντας σε καινοτόμες λύσεις.

– Ικανοποίηση από την εργασία

Όταν οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι εκτιμώνται, έχουν φωνή και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία της εργασίας, είναι συνήθως πιο ικανοποιημένοι.

Η αυξημένη ικανοποίηση οδηγεί σε λιγότερα περιστατικά αποχώρησης/παραίτησης και σε δέσμευση προς την εταιρεία.

– Βελτιωμένη ψυχική υγεία και ευεξία

Η αίσθηση αυτονομίας, ο έλεγχος και η υποστήριξη που προσφέρει η επίπεδη ιεραρχία μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και του στρες, με αποτέλεσμα την καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων.

Ποιες εταιρείες ωφελούνται και με ποιον τρόπο;

Άλλα πλεονεκτήματα για την ίδια την εταιρεία είναι:

  1. Μειωμένα έξοδα: Καθώς μια επίπεδη οργανωτική δομή δεν χρησιμοποιεί ρόλους μεσαίων στελεχών, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα λειτουργικά έξοδα λόγω λιγότερου προσωπικού.
  2. Ευκολότερη μετάδοση πληροφοριών: Η μετάδοση πληροφοριών είναι σημαντικά ευκολότερη και ταχύτερη σε μια επίπεδη οργανωτική δομή και υπάρχει μειωμένος κίνδυνος ο εργαζόμενος να πάρει ελλιπείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Όταν η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απρόσκοπτη, οι εργαζόμενοι μπορούν να την ενσωματώσουν στα καθήκοντά τους, γεγονός που ωφελεί ολόκληρη την επιχείρηση.
  3. Ανάδειξη ταλέντων και αυξημένη παραγωγικότητα: Σε αυτή τη δομή, αναγνωρίζονται πιο εύκολα τα ταλέντα ενός μέλους της ομάδας, ώστε να αναλάβει μια θέση μέσα στην ομάδα ή ένα project που θα του ταιριάζει καλύτερα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η επίπεδη ιεραρχία δεν είναι κατάλληλη για όλες τις επιχειρήσεις ή όλους τους εργαζόμενους. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να προτιμούν μια πιο δομημένη ιεραρχία με σαφείς ρόλους και ευθύνες.

Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις που θέλουν να καλλιεργήσουν ένα πιο ευέλικτο, δημιουργικό και εστιασμένο στους εργαζόμενους περιβάλλον, η υιοθέτηση ενός μοντέλου επίπεδης ιεραρχίας μπορεί να φέρει σημαντικά ψυχολογικά οφέλη και να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Το εναλλακτικό μοντέλο της χρήσης projects, που είναι δυνατό να εφαρμοστεί και σε μεγάλους οργανισμούς, μπορεί να προσφέρει έστω και δοκιμαστικά τα πλεονεκτήματα της επίπεδης ιεραρχίας. Έτσι, οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πολλά υποσχόμενο εταιρικό μοντέλο που θα μπορούσε ανά περίπτωση να αντικαταστήσει αυτό της παραδοσιακής ιεραρχίας.

SLOW MONDAY NEWSLETTER

Θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου; Μπες στη λογική του NOW. SLOW. FLOW.
Κάθε Δευτέρα θα βρίσκεις στο inbox σου ό,τι αξίζει να ανακαλύψεις.